įausti

įausti
įáusti 1. tr. į vidų austi: Šitokių siūlų įausk į juostą Šn. | prk.: Saulelės čia man įausti net spindulėliai Vd. | refl.: Kirmėlė įsiaudusi (įsiverpusi) KI358. 2. tr. išausti kokį kiekį: Kai sieną įáusiu, tada eis mažyn Lp. Tik prisėdau, tuoj lanką įáudžiau Gs. 3. refl. įprasti, įsismaginti austi: Pradžioj vis nesiseka, bet kai įsiáusi, eis gerai Gs. 4. intr., tr. įkirsti, įpilti į kailį: Aniems gerai įáudė už bičių vogimą Šts. Vakar karves gerai įaudžiau, šiandieną nebesušoko Grg. \ austi; apausti; atausti; įausti; išausti; nuausti; paausti; parausti; perausti; praausti; priausti; suausti; užausti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • įausti — įáusti vksm. Į drabùžiams ski̇̀rtus áudinius gãlima įáusti tam ti̇̀krą plúoštą …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apausti — tr. 1. išausti daugeliui, užtenkamai: Ana mumis apaudė ir išejo namie Grg. Bus laiko apausti, apsiūti vaikus Žem. | refl.: Jau apsiaudėm, galėsim dabar eit į laukus Gs. 2. Lk apmušti, apkulti: Apausk piemenį, kad neklauso Ll. ◊ su liežuviù… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atausti — 1. tr. ataudais išausti: Vienais [siūlais] meta, kitais ataudžia Gs. Kuo mes atausme, tiek drobės prisimetę? Kp. Ji vieną pusę juodu, kitą raudonu siūlu ataudė Lš. Į vilnonę marškoniais ataudais atausk J. Apatinės kelnės vis būna blakute ataustos …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • austi — austi, audžia ( ti), audė 1. tr., intr. SD370 gaminti audinį (iš siūlų staklėmis): Audžiant gija sykiu grimsta, sykiu kyla, žiodmens darosi J. Audimą, milą austi K. Kasdieninius abrūsus eglute audžia Alk. Vilnų austos skarelės Rm. Dabar toks… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išausti — 1. tr. baigti austi, paruošti audžiant: Austinę skepetą dukra išaudė sau J. Atneš stakleles nepakeliamas, įries drobelę neišaudžiamą Rš. Ui, kad tu išausi man marškinelius be nyčių, be skieto, be šautuvelės KlpD1. | prk.: Iš mažo žodžio didelę… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iššiupėti — iššiupėti, ìššiupa, ėjo intr. Š, KŽ, Ds ištrupėti: Greitai ìššiupa įausti žiedai, žibučiai rinktiniai iš audeklo J. Tas mūsų didysis špižinis puodas laikė dešimt metų, o jau dabar tai visai iššiupėjo Jrb. šiupėti; apšiupėti; atšiupėti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuausti — 1. tr. išausti: Jau jijė daug nuaudė J. Atėjo trys laumės ir apsiėmė jai ant pusės nuaust BsMtII196. | refl.: Pati nusiaudžiau, pati ir pasisiuvau Gs. 2. tr. audžiant padaryti vieną šoną ilgesnį: Nelygiai muša su muštuvais, ir vieną kraštą nuaudė …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paausti — 1. intr., tr. neilgai ar nedaug austi: Paausk da kokį galiuką, ir užteks Gs. | refl.: Turėjau audeklo pasaudus Str. 2. intr., tr. galėti, pajėgti austi: Ji dar maža, nepaaudžia Rm. Siūlai trūksta, negaliu paaust Gs. Audžiau drobelę nepaaudžiamą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parausti — 1. tr. sudildyti audžiant: Ar neparaudžiau, ar nepardaužiau misingio šaudyklėlę? Alk. 2. intr. greit parbėgti: Išsigandau griaustinio i paraudžiau namo Šln. austi; apausti; atausti; įausti; išausti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pašauti — 1. tr. R, MŽ, N, Sut, M, L, LL155, S, Rtr, KŽ šūviu sužeisti: Pašovė jis koją kiškiui J. Pašauju paukštį K. Paukštis su pašautaĩs sparnais NdŽ. Nuėjęs į krūmus žiūri – kareivis guli pašautas Gdr. Koja jam pašauta (n.) Pb. Ma[no] mamą pàšavė,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”